Завідувач богословським відділенням
Протоієрей Микола Володимирович Щербань народився 3 травня 1979 року в м. Червонограді Львівської області.
Навчався у Червоноградській загальноосвітній школі №4, яку закінчив у 1996 році із золотою медаллю. Цього ж року поступив на навчання у Київську Духовну Семінарію (був зарахований відразу да 2-го класу КДС), яку закічнив за першим розрядом у 1999 р. Цього ж року поступив на навчання до Київської Духовної Академії, яку закінчив у 2003 році.
У червні 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Церковна політика радянського уряду в Україні в 1917-1939 роках" (Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент, старший науковий працівник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Преловська І.М.). Постановою Вченої ради КДА від 12 червня 2003 року присвоєно науковий ступінь кандидата богословських наук.
15 червня 2003 року Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом у Свято-Володимирському Соборі м. Києва рукоположений у сан диякона.
29 червня 2003 року єпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм (Рудюком) у Свято-Володимирському Соборі м. Києва рукоположений у сан священика.
4 липня 2003 р. Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом призначений на посаду завідувача Богословського відділення КДА при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та настоятелем Трьохсвятительського храму при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

За період роботи у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича прот. Миколою Щербанем було підготовлено до друку в наукових та періодичних виданнях ряд статей церковно-історичної тематики та з проблем релігійної освіти в сучасній Україні. Прот. Микола Щербань є одним із співавторів нового типового плану для спеціальності „Православне Богослов'я" у Чернівецькому національному університеті та ряду спецкурсів для нього.

Нагороди:

6 липня 2003 року за Божественною Літургією у Свято-Володимирському соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом нагороджений правом носіння наперсного хреста.
31 січня 2004 року Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом нагороджений Благословенною Грамотою.
14 жовтня 2004 р. ректором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, проф. М.В. Ткачем, нагороджений грамотою „За успіхи у науковій роботі".
9 жовтня 2005 р. за Божественною Літургією у Свято-Михайлівському соборі м. Києва Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом возведений в сан протоієрея.
14 жовтня 2005 р. ректором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича проф. С. В. Мельничуком нагороджений грамотою „За успіхи у науково-методичній та виховній роботі".
12 лютого 2008 року, у храмовий День Трьох Святителів, указом Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (№12 від 10 лютого 2008 року) присвоєно вчене звання доцента.

8 жовтня 2010 року нагороджений Почесною грамотою Чернівецької обласної ради.

9 жовтня 2011 року за Божественною Літургією у академічному храмі КПБА Святого Іоана Богослова м. Києва Святійшим Патріархом Київським та всієї Руси-України Філаретом нагороджений хрестом з прикрасами.


Список публікацій:


2003 рік

Щербань М. Церква і держава у радянський період: право чи безправ'я // Православний вісник Видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. - К., 2003, № 1-2. - С. 33-38.


2004 рік

1. Щербань М. свящ. Правове регулювання церковно-державних відносин в Україні 1921-1929 роках // Апологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. - Львів, 2004, - С. 97-107.

2. Щербань М. Правове регулювання церковно-державних відносин у період НЕПу // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Кн. 1, – Львів: Логос, 2004 – С. 626-635.


2005 рік

1. Щербань М. Превентивне виховання у світлі православної педагогічної науки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 271. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 200-205.

2. Щербань М. прот. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича відзначив своє 130-річчя // Православний вісник. Видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. - К., 2005, № 9-10. - С. 34-37.

3. Щербань М. свящ. Правовий аспект регулювання церковно-державних відносин в Україні у 1921-1929 роках // Труди Київської духовної Академії Число 2 (2) 2005, с. 235-241.

4. Щербань М. свящ. Акредитація духовної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи. // Труди Київської духовної Академії Число 2 (2) 2005, с. 262-265.

5. Щербань М. Правовий аспект регулювання церковно-державних відносин в Україні у 1921-1929 роках // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – Вип. 240-241. – Філософія. – С. 190-195.


2006 рік

За період 2006 року прийняв участь у міжнародних конференціях:

Міжнародна науково-практична конференція "Релігія і суспільство: нові преференції ", яка відбулась 27-28 квітня 2006 року у м. Чернівці.

У збірнику матеріалів конференції надруковано статтю:

1. Щербань М. Особливості антирелігійної політики радянської влади в Україні у 20-30 рр. ХХ століття// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 291-292. Філософія. - Чернівці: Рута, 2006 - с.217-220.

ХVІ Міжнародна конференція "Історія релігій в Україні", котра відбулась 16-18 травня 2006 року у м. Львові.

У збірнику матеріалів конференції надруковано статтю:

2. Щербань М. прот. Теорія та практика антирелігійної боротьби в радянській Україні 20-30-х років ХХ століття. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006. Книга І. - Львів: „Логос", 2006. - С. 662-669.

2007 рік

1. Щербань М., прот. Вічна Вам пам'ять, дорогий Владико // Добрий пастир. - К., 2007. - с 166-167.


2008 рік1. Щербань М. Роль Церкви у процесі формування та розбудови громадянського суспільства в Україні // Релігія і соціум. Часопис. - Чернівці: Рута, 2008. - №2, - С. 99-102.

2. Щербань М., доц., прот. Специфіка правового регулювання церковно-держаних відносин у період НЕПу // Богословський вісник: збірник наукових праць. №1. - Чернівці: Рута, 2008. - С. 33-45.
3. Щербань М. Специфіка процесу інтеграції богословської освіти у сучасну освітянську модель України // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Збірник наукових праць / За загальною ред. Балуха В.О. (гол. ред.), Докаша В.І., Колодного А.М., Филипович Л.О. - Чернівці, "Рута", 2008. - С. 175-179.


2009 рік

Цього року вийшли друком навчально-методичні посібники:

1. Православний богослужбовий устав [Текст] : навчально-методичний посібник. - Чернівці: Рута, 2009. - 104 с.

2. Історія Помісних Православних Церков: навчально-методичні рекомендації. - Ч. 1 - Диптихіальні Церкви / укл.: доц. прот. М. Щербань, прот. М. Марусяк, свящ. М. Лагодич. - Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2009. - 112 с.

3. Щербань М., доц., прот. Антирелігійна перебудова радянського суспільства: історичний урок // Богословський вісник: збірник наукових праць. Випуск №2. - Чернівці: Рута, 2009. - С. 20-38.

2010 рік

1. Щербань М. Роль Іоанна Златоуста в історії християнства: богословський аспект // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колект. монографія / За ред. В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 - 248 с., с. 18-38.

2. Щербань М., прот., доц. Православний світогляд та ідеал суспільного розвитку: богословський аспект // Богословський вісник: збірник наукових праць. - №3. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - С. 15-23.

3. Щербань М., прот., доц. Житіє та богословська спадщиина преподобного Іоана Дамаскина // Точний виклад Православної віри / пер. на укр. мову аспірантів Київської православної богословської академії; під ред. Святійшого Патріарха Філарета. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. - С. 9-43.

У цьому році вийшла друком монографія (у співавторстві):

4. Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду / Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин, протоієрей Микола Щербань. - Чернівці: Букрек, 2010. - 420 с., іл.

Цього ж року вийшов друком навчальний посібник:

5. Патрологія: навч. посібник. - Ч.1. - Період мужів апостольських / прот. М. Щербань. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 112 с.


2011 рік

1. Щербань М., прот., доц. Православ"я у ХХІ столітті: проповідь, служіння та соціальна відповідальість // Богословський вісник: збірник наукових праць. - №5. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - С. 18-31.

2. Щербань М. прот., Руденко С.С. Порівняльний аналіз назв рослин в україномовних перекладах Біблії // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: єп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Єпіфаній (Думенко) - гол. ред. [та ін.]. - [К.], 2011 - #8. - С. 408-422.

Прийняв участь у міжнарожній науково-практичній Інтернет-конференції "Духовно-культурний чинник у зміцненні сім"ї та інтеграції суспільства" (17-18 листопада, Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

3. Щербань М. Сучасні медіа та сімейні цінності: концепція відповідальності // Духовно-культурний чинник у зміцненні сім"ї та інтеграції суспільства: Матеріали Міжн. наук.практ. інтернет-конф. 17-18 лист. 2011 р.- Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011, С. 73-78.

Цього ж року вийшов друком навчальний посібник:

4. Патрологія: навч. посібник в 2-ох ч. - Ч. 2-га.: Період християнських апологетів ІІ століття та боротьби християнської Церкви з гностицизмом / протоієрей Микола Щербань. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 200 с.


2012 рік

1. Щербань М. доц. Блаженний Ієронім: перекладач, полеміст, подвижник // Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів: колект. монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С.92-109.

2. Щербань М., прот. Специфіка антирелігійної транформації радянського суспільства у 20-30 роках ХХ століття: теорія та практика // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату / ред. кол.: архієп. Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфаній (Думенко) (гол. ред.) [та ін.]. - [К.], 2012. - #9. - С. 315-325.

Прийняв участь у міжнарожній науково-практичній Інтернет-конференції "Релігія та соціум у контексті глобальних трансфомацій" (29-30 травня 2012 року, Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

3. Щербань М. Православ"я у ХІХ столітті: проповідь, соціальне служіння, місія // Релігія та соціум у контексті глобальних транформацій: матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. 29-30 травня 2012 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 147-155.

4. Щербань М., доц., прот. Антирелігійна боротьба в радянській Україні в 20-30 роках ХХ століття: принципи, методи й історичні уроки // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 18-28.

5. Щербань М., доц., прот., Сливка Б., свящ. Визначні діячі і фундатори богословської освіти та її розвиток на українських теренах у ХVІ-XVII ст. // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 216-227.

6. Щербань М., доц., прот., Петрук В. Сотеріологічний та есхатологічний виміри православної христології // Богословський вісник: зб. наук. праць. - №6. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - С. 228-237.

7. Щербань М., доц., прот. "Стромати Климента Олександрійського" // Стромати / Климент Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича]. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012, - С. 7-98.

8. Стромати / Климент Олександрійський; під ред. Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета; [пер. Богословського відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича]. - К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2012. - 847 [1] с., Щербань М., доц., прот. переклад 1 книги, - С. 99-222.

Прийняв участь у Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції "Божий люд: Царське священство" (3-4 листопада 2012 року, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). У збірнику матеріалів вийшла стаття:

9. Щербань М., прот. Ідея "Народу Божого" у ХХІ столітті: виклики секулярного суспільства і християнський світогляд // Божий Люд: царське священство: матеріали Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції 3-4 листопада 2012 року. - Чернівці, 2012, - С.22-27.


Прийняв участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Православ"я в Україні" (20 листопада 2012 року, КПБА, м. Київ) У збірнику матеріалів вийшла стаття:

10. Щербань М., прот. Вилучення церковного майна і питання збереження історико-культурних цінностей у контексті антирелігійної боротьби в Україні у 20 роках ХХ століття: історіофський аспект // Православ"я в Україні: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції / [під. ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. - К.: [Київська православна богословська академія], 2012, - С. 553-565.Обновлен 20 янв 2013. Создан 18 янв 2013Київська православна богословська академія cerkva-snt.at.ua свящ. Богдан Сливка Церква.info: Офіційний веб-сайт УПЦ Київського Патріархату bogoslov.cv.ua